Целувки

Съдържание: яйчни белтъци, захар, сладкарска боя.

Възможност за доставка.
Предварителна зявка: 2 дни.

Тегло
2,50 лв.
с ДДС